Opis

PVC-presvučena platna su površine dizajnirane za digitalnu štampu.
•Frontlit – medijum za oglašavanje dizajniran da bude osvetljen sa prednje strane. Ovo je najsvestraniji proizvod iz ove kategorije.
•Backlit – medijum za oglašavanje koji se osvetljava sa zadnje strane. Dizajniran za proizvodnju svetlećih reklama.
•Mesh – mrežasti lagan materijal koji omogućava protok vazduha i prodiranje svetlosti. Obezbeđuje dobru vidljivost zbog čega se najčešće koristi kao reklamni medij na prozorima i fasadama.
•Blockout – materijal koji omogućava štampanje sa obe strane.
Koristi i prednosti
•Jednostavna za štampu
•Visok kvalitet štampe
•Veoma otporna na kidanje i cepanje
•Sastav i težina materijala prilagođena nameni
•Otporna na vlagu
•UV-stabilna
•Zaštitni sloj laka (polu-presvučena i presvučena platna)
•Dugotrajna- dugoročna garancija stabilnosti