Opis

Različiti efekti koji se postišu strukturom materijala.

Težina: od 150 grama do 550 grama

Otporno na: sapun, deterdžent, alkohol

Koristi se za dekoraciju enterijera.